341. Kas ir kopīgā bikts?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm