348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?

A Study Of Christian Doctrine