27. Kāds ir pirmais bauslis, salīdzinot ar citiem baušļiem?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm