363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm