212. Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm