154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm