47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?

A Study Of Christian Doctrine