100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?

kristīgie pasākumi