126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm

Kas Kur Kad Skatīts