282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm

Kas Kur Kad Skatīts