326. Kas ir sludināšanas amats?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm

Kas Kur Kad Skatīts