323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm

Kas Kur Kad Skatīts