215. Ko līdz ar ticību tevī vēl ir modinājis Svētais Gars?

A Study Of Christian Doctrine