81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?

A Study Of Christian Doctrine