329. Kam ir tiesības būt aicinātam?

kristīgie pasākumi - pievieno savu BEZ MAKSAS

Vai Luters arī šodien kļūtu reformators?

.

Pasākuma norises vieta:

Rīga

Pasākuma norises laiks:

22.09.2017

Pasākuma apraksts:

Piektdien, 2017.gada 22.septembrī plkst.19:00
Rīgas Jēzus ev.lut. draudzē (Elijas ielā 18)

LELB mācītāja Aleksandra Bites (Mg.Theol.) priekšlasījums "Vai Luters arī šodien kļūtu reformators?"

Ja daudz klausītāju, tad baznīcas zālē. Ja mazāk, tad kādā mazākā istabā.
Jārēķinās ar Aleksandra lasījumu stundas apmērā un tad papildjautājumi.
Kā arī ar nebeidzamām auto maksas stāvvietām līdz plkst.20:00

Attēli:

Vai Luters arī šodien kļūtu reformators?