45. Ko Dievs aizliedz trešajā bauslī?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm