245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?

Daudzsēriju multiplikācijas filma GRĀMATU GRĀMATA