141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?

A Study Of Christian Doctrine