26. Kas ir patiesa paļaušanās uz Dievu?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm