139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?

kristīgie pasākumi