39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?

kristīgie pasākumi