81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?

kristīgie pasākumi