240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?

Daudzsēriju multiplikācijas filma GRĀMATU GRĀMATA