51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?

kristīgie pasākumi