257. Ko mums ir atļauts pielūgt?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm