74. Kam Dievs ir devis tiesības sodīt ļaunumu?

A Study Of Christian Doctrine