46. Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?

A Study Of Christian Doctrine

Kas Kur Kad Skatīts