28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?

Daudzsēriju multiplikācijas filma GRĀMATU GRĀMATA