97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm

Kas Kur Kad Skatīts