52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm