245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?

A Study Of Christian Doctrine