11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?

Daudzsēriju multiplikācijas filma GRĀMATU GRĀMATA