12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?

A Study Of Christian Doctrine