244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm