10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm