59. Kāpēc mums ir jāgodā vecāki?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm