110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm

Kas Kur Kad Skatīts