119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?

Daudzsēriju multiplikācijas filma GRĀMATU GRĀMATA