186. Kāds bija mūsu Pestītāja pazemības stāvoklis?

kristīgie pasākumi