214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?

kristīgie pasākumi - pievieno savu BEZ MAKSAS