11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm