55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?

LATVIJAS LUTERANIS - pasaule kristieša acīm