9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?

A Study Of Christian Doctrine