126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?

A Study Of Christian Doctrine