28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?

A Study Of Christian Doctrine