40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?

A Study Of Christian Doctrine