220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?

kristīgie pasākumi